FAQ

 

   

   FAQ klimagulv

      FAQ for fejl i klimagulv 

 

   Understøtning

Centerafstanden er afstanden mellem understøtningerne, som undergulvet monteres på. Den finder du ved at måle fra midten af den ene understøtning til midten af den anden understøtning.

Se billedet nedenfor. 

 

maaling af centerafstand

   Undergulv

Spånpladerne skal lagres tørt på et plant underlag.

Spånpladerne skal akklimatiseres i ca. 1 uge ved 18°C i det rum, hvor de skal nedlægges, og den relative luftfugtighed (RF) må ikke overstige 65%.

Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt, og at evt. dampspærre er korrekt placeret.

At fugtindholdet i strøerne ikke overstiger 8% ± 2%.

 • At der ikke er knirk fra det eksisterende gulv.
 • Afdækning af det færdige gulv med pe-folie indtil den færdige gulvbelægning monteres.
 • At pladerne nedlægges i forbandt. 
 • At der anvendes rigelig lim – ca. ¾ l pr. 25 lbm.
 • At der limes i alle samlinger, og at limen bliver synlig.
 • At der anvendes ca. 12-16 skruer pr m2 gulv.
 • At der holdes afstand på min. 12 mm fra vægge og gennemføringer.
 • At alle anvendte skruer er med delgevind.
 • At det færdige gulv ikke belastes før limen er afhærdet.

Centerafstanden er afstanden mellem understøtningerne, som undergulvet monteres på. Den finder du ved at måle fra midten af den ene understøtning til midten af den anden understøtning.

Se billedet. 

 

maaling af centerafstand

   Klimagulv/Undergulv med varme

 • At dimensionen på spor til 16 mm varmeslanger er: Bredde 19 mm, dybde 18,2 mm.
 • At dimensionen på spor til 20 mm varmeslanger er: Bredde 23 mm, dybde 21,2 mm.
 • At sporene aftørres omhyggeligt for lim.
 • At gulvet støvsuges grundigt før montering af varmefordelingsplader.
 • Valg af varmefordelingsplade afstemmes med valgt rørdimension.
 • Forbrug af alu-varmefordelingsplader til 16 mm slanger er mellem 3,7-4,2 stk. pr. gulvplade.
 • Forbrug af alu-varmefordelingsplader til 20 mm slanger er mellem 2,4-2,5 stk. pr. gulvplade.
 • Ca. 80% af gulvets areal skal være dækket.
 • 22 mm Klimagulv, nedlæg tomrør Ø 25 mm mellem 1. og 2. strø for til- eller afgang til varmeslanger.
 • 25 mm Klimagulv, nedlæg tomrør Ø 34 mm mellem 1. og 2. strø for til- eller afgang til varmeslanger.
 • Husk isolering af tomrør.
 • Der skal normalt anvendes 16 mm eller 20 mm varmeslanger med indvendig iltspærre, 3 lags slanger anbefales ikke..
 • 22 mm Klimagulv, forbrug af varmeslange er 5,4 lbm pr. gulvplade. Zonestørrelse 15-16 m².
 • 25 mm Klimagulv, forbrug af varmeslange er 3,6 lbm pr. gulvplade. Zonestørrelse 30-32 m².
 • Alle varmesystemer skal være shuntstyret, således at gulvets overfladetemperatur ikke overstiger 27°C.dvs. ingen fremløbstemperatur over 45gr.
 • Shuntstyringen gælder også i byggeperioden – og ved evt. udtørring af byggefugt.
 • Gulvvarmen tilsluttes og skal være i drift 1-2 uger før montering af færdigt gulv, for at forhindre at evt. byggefugt i at trænge op i overgulvet.

   Gulvbelægning

 • At alle pladesamlinger slibes efter tidligst 24 timer.
 • Brug ikke gulvet til arbejdsplads – ingen trafik på gulvet under udførelse.
 • Tildæk gulvet hvis gulvbelægningen ikke skal monteres straks.
 • At fastgørelse af spånpladeovergulv med klammer og pistolsøm frarådes.
 • At skruehuller aldrig må spartles.
 • At massive parketstave ikke må forsøges fastgjort til spånpladerne med klammer eller pistolsøm

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at tage kontakt til os.
Vi står til rådighed mandag-torsdag 7.30-15.30, fredag 7.30-14:30

Kontakt os

keyboard_arrow_up