SPAANDEX K-GULV 38 mm

Montagevejledning

Denne monteringsvejledning omfatter nedlægning af undergulv udført med Spaandex K-Gulv 38 mm. 38 mm undergulve anvendes til renovering, lydisolering og store spænd som bærende undergulv på strøer og bærende undergulv med flyvestød.

Vi gør opmærksom på, at funktionsgodkendelsen kun gælder under forudsætning af, at monteringsvejledningen følges. Læs venligst vejledningen inden du går i gang. Produktet fra KRONOSPAN er under kontinuerlig udvikling - Find den opdaterede monteringsvejledning i følgende dokument:

38 mm Spaandex K-gulv

file_download Hent PDF

NOVOPAN SPAANDEX K-GULV 38 MM – Til nyt byggeri og renovering

Montering af bærende 38 mm undergulv

Spandex K-gulv 38 mm danner et plant og stabilt underlag for den endelige gulvbelægning, f.eks. lamelparket, linoleum eller tæppe, og kan anvendes til:

Bærende undergulv samlet på strøer og bjælker

Gulvspånpladerne monteres med endestød på strøer eller bjælkelag og kan anvendes til alle gulvformål i normalt opvarmede lokaler.

Bærende undergulv lagt med flyvestød

Gulvspånpladerne er bærende og monteres på strøer eller bjælkelag med endesamlinger imellem strøer eller bjælker (flyvestød). Samling med flyvestød må KUN anvendes i lokaler med en belastning på højst 2 kN, f.eks. almindelige boligrum.

Konstruktionerne giver gode muligheder for at fremføre rør og el-installationer mellem strøerne eller i bjælkelaget​

Fugtspærre

Der bør altid lægges en fugtspærre på terræn- og etagedæk af beton for at hindre fugtskader på strøer og gulve. Som fugtspærre kan der anvendes en mindst 0,20 mm plastfolie (PE). Plastfolien skal være CE-mærket efter EN 13984.

Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes over alle samlinger. Den føres med op ad vægge og klemmes/klæbes fast bag fodpaneler, se SBi-Anvisning 224.

Radonsikring

Normalt anses en svindarmeret betonplade for at være tæt over for radon. En tæt udført fugtspærre giver en ekstra sikkerhed mod radonindtrængning.

Før fugtspærren udlægges, skal der radontætnes med en egnet radonfolie ved kuldebrosafbrydelser langs fundamentet, over dilatationsfuger i betonpladen og omkring rørgennemføringer, og klæbes med butylbånd. Se principper og detaljer i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger og i vejledningen TRÆ 56 Træskelethuse.

Lægning af strøer

Til understøtning af pladekanterne langs vægge udlægges randstrøer med en afstand fra vægge på højst 40 mm. Øvrige strøer fordeles med en centerafstand på højst 1000 mm, jf. nedenstående skema.

Opklodsningen fastgøres til strøer med skruer eller stiksøm. Understøtninger lægges med en centerafstand på højst 1000 mm eller i henhold til belastningsklassen

Fugtindholdet i strøer og bjælker må højst være 13 ± 2 % ved udlægning.

Strøer og bjælker skal være dimensioneret og understøttet korrekt. Det anbefales at bruge laminerede strøer (Kerto), som er rette og med lavt fugtindhold.

Spaandex k-gulv 38 mm

Montering af undergulv

SPAANDEX K-GULV lægges i forbandt med min. 300 mm forskydning og på tværs af de oprettede strøer eller bjælker med retsiden opad (den mærkede side), og med endestødene samlet på midten af strøer eller bjælker. Samlinger mellem strøer (flyvestød) må kun forekomme i almindelige boligrum.

Gulvspånpladerne lægges med centerafstand på højst 1000 mm mellem strøer eller bjælker. Gulvspånpladernes frie kanter mod vægge og åbninger skal være understøttet på kantstrø eller bjælke.

Limning

Limningen kan udføres, når gulvspånpladen ligger på den blivende plads. Ved limning i anvendelsesklasse 1 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-lim. Der skal anvendes ca. 1 liter lim pr. 25 løbende meter. Limleverandørens anvisning skal nøje følges, specielt med hensyn til rum- og materialetemperatur.

Der limes på alle tre oversider af feren. Påfør så meget lim, at den er synlig i samlingerne. Overskydende lim tørres af.

De limede gulvspånplader skal hærde ca. ét døgn. I denne periode må gulvet ikke belastes eller trafikeres.


Opklodsninger

Opklodsninger til strøer kan udføres med plastkiler, krydsfinerbrikker, hårde træfiberplader eller lignende. Plastkiler og plasttårne skal have dokumenteret holdbarhed og være dimensioneret til belastningen. Træbaserede opklodsningsbrikker skal mindst være 10 ×10 cm og afsluttes nederst med en blød brik. Opklodsningerne sikres mod fugt og belastning af fugtspærren med et underlag af f.eks. asfaltpap. Afstanden mellem opklodsningerne fremgår af skemaet

Samling og fastgørelse

Gulvspånpladerne skal fastgøres til strøer eller bjælker med selvskærende skruer med delgevind. Gulvspånpladerne skal limes til strøer og bjælker.
Pladerne skrues med en afstand på højst 150 mm ved alle understøttede pladekanter og på alle mellemunderstøtninger. Skruer dykkes 1-2 mm. Hullerne må IKKE spartles, da det senere kan give ujævnheder i gulvoverfladen. 

Anbefalet fastgørelse af 38 mm gulvspånplade:

 • Spånpladeskruer med delgevind: 4,5 x 75 mm


Udvidelsesfuger

For at give plads til udvidelse af gulvfladen ved fugtpåvirkning bør der holdes en afstand fra vægge, søjler og rørgennemføringer på min. 12 mm. Ved udlægning af gulve over 15 meter udføres udvidelsesfuger på min. 15 mm. Udvidelsesfugen kan udføres på flere måder, f.eks. med aluminiumsprofiler fra MIGUA eller tilsvarende.

Efterbehandling

Alle pladesamlinger slibes inden pålægning af f.eks. tæppe, linoleum, vinyl eller lignende, da der ved lægning af tynde gulvbelægninger er risiko for markering af samlinger og eventuelle ujævnheder i gulvspånpladerne. Det færdige undergulv skal beskyttes mod udtørring og opfugtning med f.eks. PE-folie, indtil den efterfølgende gulvbelægning bliver monteret.

Produktdata

SPAANDEX K-GULV P6 38 mm forsynet med tripelprofil på 4 sider. Det sikrer stærke og holdbare samlinger. Gulvpladerne opfylder styrke- og stivhedskrav iht. EN 312 P6. Klassifikationen fremgår af mærkningen på gulvspånpladernes overside.

Anvendelsesklasse 1

EN 312 P6 er klassificeringen for gulvspånplader til brug i permanent opvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i nogle få uger – f.eks. almindelig beboelse.

Spånpladerne er mærket:

Akklimatisering

Gulvspånpladerne skal ALTID akklimatiseres – uemballeret – ca. 1 uge inden nedlægning i det lokale, hvor de skal anvendes. Inden pladerne lægges skal al mur- og pudsearbejde være afsluttet, og bygningen skal være udtørret for byggefugt (højst 65% RF), opvarmet til min. 18 °C og ventileret.

Transport og lagring

Gulvspånpladerne skal håndteres, så kanter og flader ikke beskadiges. De skal opbevares tørt på et plant underlag. Gulvspånpladerne skal altid være beskyttet mod fugt.

Spånplader og miljøet

Hovedparten af træråvarerne til NOVOPAN´s spånpladeproduktion består af forskellige former for genanvendelige biprodukter fra f.eks. anden træindustri, træ der har været anvendt som emballage, bygningstømmer o.l.

Frisktræ-delen består hovedsagelig af PEFC- eller FSC-certificeret træ. Det er garantien for at råvarerne kommer fra bæredygtig skovdrift.

Kvalitetssikring

Alle spånplader fra KRONOSPAN ApS er fremstillet, kontrolleret og mærket efter gældende forskrifter og anvisninger. Samtlige spånpladeprodukter fra KRONOSPAN ApS overholder kravene til formaldehydindhold, er godkendt gennem Dancert og forsynet med CE-mærke, der er garanti for et gennemkontrolleret spånpladeprodukt.

Service og forhandling

Få mere at vide om KRONOSPAN ApS og virksomhedens omfattende spånpladeprogram på www.kronospan-dk.dk. Spånplader fra KRONOSPAN ApS kan leveres gennem alle landets byggemarkeder og trælasthandler.

spaandex k-gulv

Gode råd og håndtering

Husk... 

 • Gulvpladetype vælges efter anvendelsesklasse

 • Pladerne akklimatiseres i ca. 1 uge i lokalet, hvor de skal anvendes

 • Fugtindhold i strøer maks. 13 ± 2%

 • Fastgøres altid med spånpladeskruer med delgevind

 • Korrekt placering af fugtspærre for sikring af konstruktionen mod
  opstigende fugt

 • Ingen fugtspærre på organiske materialer

 • Etablering af udvidelsesfuge ved gulvflade > 15 lbm

 • Rigelig lim – ca. 1 liter lim pr. 25 løbende meter pladesamling

 • Skruehuller må IKKE spartles

 • Udlæg et lag af gulvpap under svømmende gulv

 • Gulvet bør afdækkes med PE-folie indtil montering af gulvbelægning

 • Bærende skillevægge må ikke monteres på gulvet

 • Alle pladesamlinger slibes

 • Randstrøer ved alle frie pladekanter

 • Skrueantal/m2 ca. 12 stk.

Håndtering

 •  Iht. Arbejdstilsynets retningslinjer for løft, skal manuel transport og pladeløft foretages af 2 personer
 • Anvend arbejdshandsker, kategori 2 efter EN 388, ved håndtering
 • Bær beskyttelsesbriller og åndedrætsbeskyttelse ved pladebearbejdning
 • Vægt pr. spånplade 500 × 1820 × 38 mm: 24 kg

Produkter fra KRONOSPAN er under kontinuerlig udvikling, og de tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser. Seneste aktuelle version er altid tilgængelig på kronospan-dk.dk. Kontroller venligst. 

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at tage kontakt til os.
Vi står til rådighed mandag-torsdag 7.30-15.30, fredag 7.30-14:30

Kontakt os

keyboard_arrow_up